Rank
Player
Score
1st
Marie O'Sullivan (33)
65 nett
2nd
Margaret Phillips (28)
67 nett
3rd
Mary Geoghegan (32)
68 nett (B9)