Rank
Player
Score
1st
Theresa Lillis (37)
71 nett
2nd
Noreen Kinevane (21)
73 nett (B9)
3rd
Deirdre Keating (21)
73 nett