Rank
Player
Score
1st
Margaret Philips (27)
66 nett
Best Gross
Kate Jordan (21)
91 gross
2nd
Antoinette Fitzgibbon (35)
68 nett
3rd
Eileen Treacy (31)
69 nett