Rank
Player
Score
1st
Antoinette Meighan (21)
67 nett
2nd
Valerie Ross (23)
67 nett (B9)
3rd
Margaret Shovlin (21)
68 nett