Rank
Player
Score
1st
Olivia Gardiner (28)
66 nett
2nd
Marie McSweeney (20)
67 nett
3rd
Marie O'Sullivan (31)
69 nett